Stichting Annemie en Helmuth Wolff


Het jaar 1943

Annemie Wolff-Koller begon in 1943 portretfoto’s te maken in haar studio aan huis op de Noorder Amstellaan (nu Churchill-laan) 157-III. Ze begon tegelijkertijd een kasboek. Daarin schreef ze naam en adres van degene die foto's had laten maken en op welke film deze staan. Veel gefotografeerden hebben een Jodenster op; anderen zijn niet Joods. Of ze zijn dat wel maar dragen geen ster. De meesten komen uit Amsterdam-Zuid. Annemie ging door met dit portretwerk tot in 1953, maar zij heeft later alle rolletjes met foto's van particulieren vernietigd behalve de honderd rolletjes die ze tussen januari en oktober 1943 maakte. Deze honderd rolletjes heeft zij bewaard in een kistje dat Simon B. Kool ontdekte in 2008 in het huis van haar erfgename. Annemie Wolff heeft over deze foto’s nooit gepraat.

In 2011 is onderzoek gestart naar de identiteit van de mensen op deze 1943-foto's. De Stichting wil deze foto's alleen gebruiken als namen bekend zijn en als toestemming voor publicatie gegeven is. In het Stadsarchief Amsterdam is op adres gezocht in de woningkaarten. Vaak woonde daar inderdaad in 1943 iemand met die naam. Met de gevonden persoonsgegevens kon gezocht worden in de persoonskaarten; zo kwam er ook informatie over het huishouden. Met deze gegevens is op internet verder gezocht. Internet is een geweldige bron, bijvoorbeeld dankzij sites met genealogieën van Joodse families en met gedigitaliseerde kranten. Zo werden relaties tussen gefotografeerden gevonden, evenals nabestaanden, familieverhalen, getuigenissen en soms e-mailadressen. Maar dan moet nog gezocht worden welke naam bij welke foto hoort. Dat is een heel gepuzzel. Altijd wordt geprobeerd contact te leggen met de gefotografeerde persoon (de baby’s uit 1943 zijn nu 72 jaar oud) of met zijn of haar nabestaanden. Alleen een bevestiging van iemand die de gefotografeerde gekend heeft, leidt tot definitieve identificatie. Veel families zijn erg blij met de op deze wijze teruggevonden foto’s.

Gebleken is dat er ook vrij veel mensen op de foto’s staan, wier naam niet genoteerd is. Dan is identificatie afhankelijk van iemand die spontaan een gefotografeerde herkent.